You are here

Corneliu Mănescu – Ministrul de externe al României, Președinte al Adunării Generale a ONU

Lansare de Carte: “România – Supraviețuire și Afirmare prin Diplomație în anii Războiului Rece; Volumul 9: Corneliu Mănescu – Ministrul de externe al României, Președinte al Adunării Generale a ONU”

Coordonator: Nicolae ECOBESCU  Editori: Nicolae ECOBESCU, Paraschiva BĂDESCU

Cu alocuțiuni din partea:

Amb. Constantin VLAD

Amb. Valeriu TUDOR

Amb. Gheorghe TINCA

Amb. Nicolae MARES

Amb. Radu HOMESCU

Amb. Nicolae ECOBESCU

 Moderator: Prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE – Președintele Fundației Europene Titulescu

Lansarea va fi urmată de un recital din partea: DUO Stoica și Kamerata

Evenimentul a avut loc la Casa Titulescu, 22 ianuarie 2018, ora 16:00.

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

În contextul fericit al pregătirii Țării pentru un eveniment național de excepție – Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri – , considerăm firească, din perspectiva politicii externe și acțiunii diplomatice a României, evocarea a două momente de maximă relevanță și semnificație istorică. Primul dintre ele, 7 septembrie 1930, ne aduce în atenție alegerea briliantă a ministrului Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, în funcția de Președinte al Adunării Societății Națiunilor. Cel de-al doilea, petrecut la 37 de ani de la primul, 19 septembrie 1967, consemnează alegerea cvaziunanimă a ministrului Afacerilor Externe Corneliu Mănescu în calitate de Președinte al Adunării Generale a Națiunilor Unite. Sunt, indubitabil, două evenimente emblematice care au avut loc – primul, acum 87 de ani, iar cel de-al doilea în urmă cu cinci decenii. În circumstanțe complet diferite, fiecare dintre ele poartă pecetea simbolistică de a fi proiectat, de o manieră extraordinară, România în Europa și în lume.

Editorii volumului Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor Externe al României, Președinte al Adunării Generale a ONU, integrat organic proiectului editorial România – supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece,  și-au propus un obiectiv menit să rețină atenția prin noutate și rigoare. Anume, publicarea, în premieră, a documentelor de arhivă care au putut fi identificate, precum și a unor documente publice peste care s-a așternut colbul uitării. Aceasta din dorința de a restitui tuturor cititorilor interesați, spre dăinuire – o imagine convingătoare despre un capitol strălucit al participării responsabile și creatoare a României în complexul proces al diplomației multilaterale. Căci, tocmai un astfel de capitol l-a reprezentat președinția unui distins oficial român de rang înalt a celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (septembrie 1967- septembrie 1968).

Perioada de referință cuprinde, în realitate, trei ani – 1966, 1967, 1968 – de intensă, susținută și ingenioasă activitate diplomatică din partea MAE. Fazele parcurse în intervalul de timp respectiv pot fi ordonate după cum urmează, fiecare având un specific aparte:

- Faza 1-a - demersurile și acțiunile  diplomatice în vederea depunerii candidaturii ministrului Corneliu Mănescu și obținerii sprijinului necesar din partea statelor membre ale ONU pentru un vot afirmativ, cât mai apropiat posibil de unanimitate (scrutinul fiind unul secret).

- Faza 2-a - desfășurarea votului, ocuparea fotoliului prezidențial, pronunțarea  discursului inaugural, exprimarea felicitărilor din partea reprezentanților grupurilor geografice și demararea lucrărilor propriu-zise ale sesiunii.

- Faza 3-a - derularea lucrărilor primei părți a sesiunii a XXII-a, între 19 septembrie și 19 decembrie 1967; rezultatele obținute, discursul președintelui la încheierea primei părți.

- Faza 4-a - convenirea datei de deschidere a celei de-a doua părți a sesiunii, prin consultări intense între Președinte,Secretarul General și statele membre.

- Faza 5-a - convocarea de către Președinte a celei de-a doua părți, la 24 aprilie, și încheierea lucrărilor acesteia la 12 iunie 1968; discursul rostit de Președinte cu acest prilej.

- Faza 6-a -  decizia Adunării Generale privind transferarea punctului ”Situația din Orientul Mijlociu” pe ordinea de zi a celei de-a XXIII-a sesiuni; mulțumiri și aprecieri adresate ministrului Corneliu Mănescu pentru modul în care a condus lucrările Adunării.

- Faza 7-a – cuvântarea rostită de ministrul Afacerilor Externe Corneliu Mănescu, șeful delegației române, în calitate de președinte temporar al Adunării Generale, în ședința inaugurală a celei de-a XXIII-a sesiuni a acesteia.

Comentarii, considerații și evaluări pe marginea celor mai relevante aspecte, inclusiv de metodă și de ordin procedural, evidențiate de traseul respectivelor faze fac obiectul  textului care prefațează prezentul volum.

Postfața, la rândul ei, este consacrată reliefării profilului președinției exercitate de ministrul român, recurgând la impresionantele ecouri, aprecieri și evaluări din partea reprezentanților și cancelariilor diplomatice, precum și la comentariile mass-media internaționale.

Documentele reunite în acest volum provin din Arhivele Naționale ale României și, precumpănitor, din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. Considerăm necesar să semnalăm, cu un regret nedisimulat, că în Arhiva MAE nu au putut fi identificate numeroase documente de certă importanță, îndeosebi note de convorbiri semnificative pe care ministrul Corneliu Mănescu le-a avut cu miniștrii de Externe și alte oficialități de rang înalt din diverse state membre în anii 1966, 1967 și 1968, rapoartele pe care, în calitate de Președinte, le-a înaintat forurilor de conducere române la încheierea primei și celei de-a doua părți a sesiunii a XXII-a a Adunării Generale, rapoartele delegațiilor române asupra lucrărilor sesiunilor a XXI-a și a XXII-a ale Adunării Generale, dosarul referitor la președinție și altele de indiscutabilă însemnătate și utilitate.

În volum au fost  integrate, pe lângă documentele declasificate din arhive, cuvântările rostite de Președintele Adunării Generale, precum și o serie de comentarii și aprecieri la adresa politicii externe a României și modului în care a decurs exercitarea președinției deținute de ministrul Corneliu Mănescu.

Discursul pronunțat de președintele SUA, Lyndon B.Johnson, în plenara Adunării Generale, la 12 iunie 1968, precum și luările de cuvânt conținând evaluări  ale modului exemplar în care Președintele  a condus desfășurarea lucrărilor sesiunii au fost reproduse în limba  engleză,  din considerente ținând de reflectarea cu acuratețe a expresiilor folosite.

În final, au fost incluse, spre informare sau, după caz, împrospătarea memoriei, celebrele patru discursuri rostite de inegalabilul Nicolae Titulescu, ministrul Afacerilor Străine al României, în calitate de Președinte al sesiunilor a XI-a (1936) și a XII-a (1931) ale Adunării Societății Națiunilor.

În ansamblul lor, documentele supuse atenției celor interesați, fie ei studenți, cadre didactice universitare, cercetători, diplomați, ziariști sau oameni politici, se constituie într-o sursă primară de informare și cunoaștere, dar și, deopotrivă, într-un veritabil ghid de utilizare inteligentă și eficientă a metodelor și procedurilor diplomației multilaterale. Ținând seama, desigur, de circumstanțe, actori și diverși alți factori de influență.

Ne revine agreabila îndatorire de a exprima deplina noastră gratitudine tuturor celor care, prin contribuția lor valoroasă, au făcut posibilă apariția volumului de față.

Domnului Ambasador Nicolae Ropotean, cel care, ca și în cazul volumelor precedente, a efectuat traducerea în limba engleză a cuprinsului, dorim să-i adresăm caldele noastre mulțumiri, împreună cu sentimentele de afecțiune ce i le purtăm.

În fine, dar nu în ultimul rând, ținem să exprimăm sincere mulțumiri lucrătorilor de la Arhivele Naționale ale României și Arhiva Ministerului Afacerilor Externe.

Proiectul editorial România – Supraviețuire și afirmare prin diplomație în anii Războiului Rece  se va îmbogăți curând cu două volume de documente consacrate relațiilor româno-vest-germane în perioada anilor 1955-1985.

Editorii

Sursa: Fundația Europeană Titulescu  

Un album cu fotografii ocazionat de acest subiect poate fi vazut aici:

http://nini.qsl.ro/yo3ccc/Corneliu%20Manescu%20-%20Ministrul%20de%20externe%20al%20Romaniei,%20Presedinte%20al%20Adunarii%20Generale%20a%20ONU/index.html

Category: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer