You are here

DACIA FELIX – SITUAŢIA ISTORICĂ ÎN DACIA DUPĂ ANUL 106 D.Hr

În cadrul tradiției prezentărilor istoriei României, Casa de Cultură „Friedrich Schiller” prin Direcția Cultură, Învățământ, Turism a Primăriei Municipiului București (PMB) a organizat joi, 17 noiembrie 2022, ora 18.00, conferința Dacia Felix și situația istorică în Dacia după anul 106 d.Hr. (anul cuceririi romane).

A prezentat: Leonard VELCESCU, doctor în istoria artei la École Pratique des Hautes Études (Paris – Sorbona), profesor la Universitatea din Pitești.

„Întreprinzând războaiele pentru cucerirea Daciei din motive esenţial strategice şi politice, Traian fusese stimulat, fireşte, şi de perspectiva de a pune mâna pe considerabilul tezaur dac”.(acad. Radu Vulpe) 

„Constituind o parte importantă din teritoriul geto-dacilor, Regiunea « Provincia Dacia » a fost ocupată prin război în anul 106 d.Hr. de armata romană, în timpul domniei lui Traian (98-117 d.Hr.). Acest teritoriu a rămas sub ocupaţia romană timp de 165 de ani, până la retragerea completă (retragerea aureliană) ordonată de împăratul Aurelianus în anul 271 d.Hr. Din cauza situaţiei conflictuale, armata romană nu a mai făcut faţă atacurilor constante şi devastatoare ale dacilor şi aliaţilor lor și a fost constrângă să se retragă din Dacia.
Izvoarele antice scrise menționează că în toată această perioadă s-a perpetuat o situaţie de confruntări militare majore, extrem de virulente, continuând războaiele duse de geto-daci, sarmaţi (şi alte popoare aliate) împotriva romanilor, după anul 106 d.Hr. Provincia Dacia, fiind o ţară foarte bogată în resurse naturale (aur, argint, sare, lemn, etc.), a fost exploatată de administrația romană timp de 165 de ani (106-271 d.Hr.), sursă foarte importantă pentru bunăstarea economică a Imperiului roman.
În a doua jumătate a secolului al III-lea, provincia Dacia a primit denumirea de «DACIA FELIX», inscripţiile de pe monedele romane din perioada împăraţilor Traianus Decius (249-251 d.Hr.), Claudius al II-lea  Goticul (268-270 d.Hr.) şi Lucius Domitius Aurelianus (270-275 d.Hr.) dovedesc acest lucru. În limba latină cuvântul « FELIX » are mai multe sensuri: felix, felicis = fericit, fertil. Aici sensul denumirii Daciei « Felix » poate fi înţeles prin « Dacia Fericită », « Dacia Fertilă » sau « Productivă, Roditoare, Bogată ». De asemenea, termenul « Felix » poate avea o semnificație cu caracter la fapte de arme, confruntări războinice sau cu sens religios de protecție a zeilor. În contextul violent provocat de războaiele extrem de sângeroase și de atacurile necontenite ale dacilor, sarmaţilor, roxolanilor, carpilor și ale popoarelor germanice, epitetul de « Dacia Felix » cu sensul de « Dacia Fericită » pare paradoxal cu realitatea istorică. Semnificația epitetului « Felix » pare să apară într-o lumină cu totul diferită, având un caracter politico-administrativ şi militar. În cadrul acestei conferințe vom discuta despre situația politică şi militară a acestei perioade tumultoase a ocupației romane în Dacia, între anii 106-271 d.Hr. Ne vom propune două aspecte importante pe care dorim să le cercetăm, să le analizăm şi să aducem răspunsuri cât mai pertinente şi mai plauzibile: – cronologic, atacurile dacilor şi ale aliaților lor împotriva ocupanților romani pentru eliberarea teritoriului Daciei, după anul 106 d.Hr.;
– semnificația cât mai apropriată a epitetului « Felix » pentru Dacia, în contextul conflictelor”.(Dr. Leonard VELCESCU)

Leonard VELCESCU
Profesia: istoric de artă și arheolog. Doctor în istoria artei și arheologie, Sorbonna și École Pratiques des Hautes Études (Paris) Departamentul de Artă Antică – cercetător în istoria artei; Cercetător CRESEM – echipa CRHISM – Universitatea din Perpignan «Via Domitia» – Franța; Președinte de onoare al Asociației Identitate Culturală Contemporană (București); Profesor la Universitatea din Pitești. În anul 2012 a primit premiul Eudoxiu Hurmuzachi al Academiei Române pentru cartea Les Daces dans la sculpture romaine. Etude d’iconographie antique.
Evenimentul s-a desfăşurat în limba română.

Sursa: Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Un album cu fotografii ocazionat de acest subiect poate fi văzut aici: http://nini.qsl.ro/yo3ccc/DACIA%20FELIX%20-%20SITUATIA%20ISTORICA%20IN%20DACIA%20DUPA%20ANUL%20106%20D.Hr/index.html

 

Category: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer