You are here

DIT/CRIFST - Sesiunea anuală de comunicări științifice 2018

În data de 26 septembrie 2018 a avut loc Sesiunea Anuală a Diviziei de Istoria Tehnicii din cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, desfășurată în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române.

Din program au fost susținute 7 teme (lucrarea despre Automobile Dacia la 50 de ani nu a fost susținută din cauza lipsei autorului).

Tema de deschidere, privind Polul cultural Parcul Carol I și Polul cultural Piața Victoriei, nu a putut beneficia de susținerea doamnei vice-primar Tomnița Michaela Florescu, din cauza unor evenimente neprevăzute, dar discuțiile au fost totuși purtate pe baza unei prezentări făcute de Dănuț Șerban. Au fost enumerate demersurile făcute, începând cu demersul coordonat de AGIR în anul 2003 și continuate de Dănuț Șerban în perioada 2012-2016. În ciuda acestor demersuri, ideea relevată a fost că nu se va putea realiza un salt calitativ în domeniul promovării istoriei științei și tehnicii românești, Muzeul Național Tehnic Prof.ing. Dimitrie Leonida fiind un element central în aceste preocupări, atât timp cât factorii de decizie nu se implică decisiv. La discuții a luat cuvântul doamna Laura Albani și a prezentat câteva aspecte actuale din derularea proiectului, reliefând faptul că procesul se desfășoară într-un ritm încă lent, fiind necesar a se depăși probleme vechi și încurcate. S-a reliefat disponibilitatea și rolul pe care poate să-l aibă Divizia de Istoria Tehnicii în acest proces de promovare.

O a doua lucrare a fost prezentată de dl. Francisc Visky, membru DIT-CRIFST. Ea a tratat despre personalitatea celui care a fost primul inginer radio român, generalul Nicolae Tiberiu Petrescu, școlit la Paris în cadrul primei promoții din lume de ingineri radio. De față a fost și prof. Florian Ion Tiberiu Petrescu, nepotul generalului, cadru didactic la Facultatea de transporturi din București, pasionat istoric în domeniul științei și tehnicii românești, precum și fiul acestuia, strănepotul generalului, ce-i poartă aceelași nume: Nicolae.

Prof.univ.dr.ing. Virgil Stanciu, o lungă perioadă de timp decan al Facultății de inginerie aerospațială, a făcut o prezentare despre știință și conștiință, aducând în atența pasionaților de acest subiect problematica ordinii și dezordinii, a entropiei, a spiralelor și cum se văd aceste aspecte din perspectiva unui profesor cercetător din domeniul aerospațial.

O altă personalitate a științei românești, academicianul Ion S. Gheorghiu, a fost prezentată de prof.univ.dr.ing. Florin Teodor Tănăsescu într-un material plin de detalii. Un ilustru reprezentant al unei generații la început de secol care a pus bazele științelor electricității, destinul său se împletește cu electrificarea căii ferate în România și producția de mașini electrice.

Lucrarea prezentată de dr.ing. Marius Bâzu face referire la o altă personalitate din domeniul radio, generalul Grigore Georgescu - și el militar, precum Nicolae Tiberiu Petrescu, din aceeași generație, și cu activitate tot în domeniul radio. Materialul a fost întocmit și cu sprijinul unui pasionat al domeniului, col.(r) ing. Florian Ungur, care a transformat casa proprie într-un muzeu - Casa-muzeu „Radio Nostalgia-Brusturi”.

Surpriza a fost să aflăm că soția domnului dr. ing. Marius Bâzu este nepoata generalului Grigore Georgescu.

Col.(r) dr. ing. Anton Muraru a prezentat un alt capitol din istoria la care lucrează, Istoria radarelor românești, pasiunea lui de o viață, prezentare însoțită și de o scurtă filmare.

Sesiunea a fost închisă de lucrarea susținută de drd. Ion Scorobete, Președintele fundației „Traian Vuia” din Timișoara, care a tratat un subiect dezvoltat des în sesiunile DIT sau în media, în general, prioritatea decolării mecanice a lui Traian Vuia cu un echipament mai greu decât aerul, folosind mijloace proprii. Lucrarea a insistat inclusiv pe aspectele juridice și pe dificultățile procesului prin care această prioritate este (sau nu este) recunoscută de formatorii culturali din afara granițelor românești (din SUA, din Franța etc). În completare la această prezentare a luat cuvântul o altă membră a DIT, prof. Maria Trandafir, implicată și domnia sa în acțiunile organizate pe segmentul științei și tehnicii aviatice din România.

Pe masa de prezidiu a fost permanent expus un echipament radio din perioada de început, restaurat de Francisc Visky și membrii pasionați ai asociației din care face parte.

Un album cu fotografii ocazionat de acest subiect poate fi văzut aici:
http://nini.qsl.ro/yo3ccc/SESIUNE%20DE%20COMUNICARI%20STIINTIFICE%20-%2026%20septembrie%202018/index.html

Category: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer