You are here

Mareșalul Józef Piłsudski – 150 de ani de la naștere

Fundația Europeană Titulescu a organizat luni, 4 Decembrie 2017, începând cu ora 16:00, evenimentul Mareșalul Józef Piłsudski – 150 de ani de la naștere. O dezbatere despre marele bărbat de stat și relațiile româno-polone în perioada interbelică, în lumina lucrărilor lansate.

PIŁSUDSKI – MARE BĂRBAT DE STAT, CTITOR DE ȚARĂ ȘI GÂNDITOR

În 2017 Polonia și polonezii de pretutindeni marchează 150 de ani de la nașterea principalului ctitor al Poloniei Mari, a celui mai important lider al celei de-a II-a Republici, mareșalul Józef Piłsudski. Alături de Papa de fericită amintire, Ioan Paul al II-lea (Cel Mare – în opinia mea), în sondajele de opinie poloneze, cei doi ocupă în conștiința polonezilor, ca lideri istorici, morali și spirituali, primele locuri. Azi se poate vedea ușor pe arterele principale ale marilor orașe, prin parcurile din toată Polonia, și în toate instituțiile centrale, cultul aparte al autorităților și al populației față de aceste personalități fanion. Varșovia – pe care am vizitat-o în august – începuse deja sărbătorirea evenimentului: Piłsudski – 150. Fiecare loc legat de viața și activitatea celor doi mari reprezentanți este împodobit cu flori. La Muzeul Central al Armatei Poloneze o expoziție de proporții a fost vernisată la începutul anului. Am reținut numărul important de vizitatori, îndeosebi tineri. A fost retipărită opera piłsudskiană, în zece volume, apărută la doi ani după moarte, în anii 1936- 1938, din care nu lipsesc intervențiile in timpul vizitei efectuate de Mareșal, la Sinaia, în septembrie 1922. La propunerea președintelui țării, Andrzej Duda, Parlamentul și guvernul polonez se reunesc pe 5 decembrie a.c., într-o adunare solemnă pentru a marca evenimentul. Ceea ce face Fundația Europeană Nicolae TITULESCU – fără nici o exagerare – nu se petrece nicăieri în lume. Rămâne să verificăm. Este omagiul României pentru prietenul ei, tipărind cărțile de față. Iată cuvintele sale sincere rostite la Sinaia.

„Sire,

Cuvintele pe care Majestatea Voastră Regală a binevoit a mi le adresa mi-au căzut la inimă… Sunt fericit că mă aflu în marea și frumoasa Românie, unită și victorioasă, vecină a Poloniei și aliatul său în vecii vecilor, legată – printr-o graniță comună și printr-o soartă asemănătoare; sunt fericit că pot adresa omagiul meu Majestății Voastre, care cu un mare curaj și o hotărâre deplină ați condus poporul într-o perioadă hotărâtoare a istoriei sale, în anii fostului mare război; sunt totodată fericit că pot exprima un profund respect pentru Consoarta Majestății Voastre, cea care în clipe de descurajare generală a fost o sursă de bucurie și de speranță înaltă într-un viitor strălucit, după cum astăzi este un izvor de vrajă și strălucire pentru momente de triumf. Veriga care leagă Polonia și România rezidă în faptul că ambele noastre țări au ieșit din chinurile marelui război mondial, România unită, iar Polonia – din morți înviată, și că sunt o vie întruchipare a victoriei dreptății, victoriei echității. Din această similitudine a căilor noastre din trecutul nu îndepărtat, rezultă – ca o urmare logică – și calea comună din prezent, care n-am nicio îndoială, că în viitor aceasta va însemna o soartă comună pentru ambele noastre popoare, unite atât în domeniile nevoilor și intereselor lor, cât și în adorarea identică a libertății, dreptății și păcii. Nici în trecut, nici azi și nici în viitor n-a fost și nu va fi – să sperăm – nimic ce ar putea despărți ambele popoare vecine – polonez și român. Ne-am dori aproape să ne spunem că de la Marea Baltică la Marea Neagră este un singur popor cu două stindarde naționale. Ambele noastre țări doresc pacea, bazată pe dreptate, pacea în care legea să garanteze libertatea. Pătruns de sentimente fierbinți pentru poporul român, ridic acest pahar în sănătatea Marelui Rege și comandant suprem al armatei române, acoperită de gloria primului monarh al României Mari, al României Unite, Regele Ferdinand I, cât și în sănătatea Soției Majestății Voastre, a căror prosperitate și fericire împreună se leagă indestructibil de soarta poporului lor iubit. Trăiască Regele Ferdinand și Regina Maria!”

Nicolae Mareș

Cu alocuțiuni din partea:

Prof. univ. dr. Mihail IONESCU

Prof. univ. dr. Dumitru PREDA

Prof. dr. Ion CONSTANTIN

Prof. dr. Nicolae MAREȘ

Moderator:

Dl. Florin LUCA – Secretar General al Fundației Europene Titulescu

Sursa: Fundația Europeană Titulescu

Un album cu fotografii ocazionat de acest subiect poate fi vazut aici: http://nini.qsl.ro/yo3ccc/Maresalul%20Josef%20Pilsudski%20-%20150%20de%20ani%20de%20la%20nastere/index.html

Category: 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer